top of page

Llyda staat momenteel in voor het syndicusbeheer van meer dan 75 appartementsgebouwen tussen Gent-Brussel-Antwerpen en groeit nog elke dag. Het syndicusbeheer behoort naast projectontwikkeling  dan ook tot onze belangrijkste nevenactiviteit. In bijna alle gevallen worden wij als syndicus gekozen van de door ons gerealiseerde bouwprojecten. Onze taak eindigt niet bij de oplevering van een gebouw  en dat vinden we belangrijk.

"We vinden het van groot belang dat mensen op voorhand weten wie het beheer van hun gebouw (gemene delen) voor zijn rekening gaat nemen. Tijdens de bouw van het project wordt de relatie met toekomstige bewoners dan ook reeds opgebouwd." 

Naast syndicus van onze eigen projecten, nemen wij ook het beheer ter harte van andere gebouwen en worden wij vaak aangesteld door de gerechtelijke instanties om een vereniging van mede-eigenaars hulp te bieden (wanbeleid van de syndicus, onderlinge conflicten, verdediging van de belangen van inwoners t.o.v. derden, enz.).

Llyda heeft als syndicus het voordeel alle informatie te kennen over het gebouw dat ze heeft ontworpen en de bouw- en installatiewerken die ze heeft opgevolgd. Ook voor de gebouwen waarbij Llyda niet als bouwheer fungeerde, vormt de bouwtechnische kennis en de nauwe samenwerking met  tal van bouwpartners een belangrijke meerwaarde.

Llyda hanteert een all-in formule, waarbij alle administratieve, coördinerende en adviserende taken binnen de driemaandelijkse facturatie van de erelonen worden gerekend (met uitzondering van schadegevallen/verzekeringsdossiers).

Didier foto.jpg

DidIer Marquant

Technisch beheer 

Didier vormt het eerste aanspreekpunt voor onze gebouwen in beheer. Hij verzorgt hiervoor zowel de opvolging van schadegevallen, lopende contracten en de uitvoering van alle agendapunten uit de Algemene Vergaderingen.  Hij kan worden aangesteld als Secretaris van de Algemene Vergaderingen.

Bart Jacobs.jpg

bart Jacobs

Financieel beheer

Bart neemt het volledige financiële beheer voor zijn rekening. U kan bij hem terecht voor al uw financiële vragen. Hij kan worden aangesteld als Secretaris van de Algemene Vergaderingen.

daniel[1].jpg

Daniel taelemans

Erkend syndicus

Daniel is een erkend vastgoedmakelaar-syndicus (BIV nr. 203804, België). Als hoofd van het bedrijf volgt hij persoonlijk elk dossier op en leidt hij steeds de algemene vergaderingen.

isabelle kleur.jpg

isabelle vrijders

Opstart nieuwe contracten

Isabelle staat in voor de marketing en opstart van nieuwe syndicuscontracten. Zij is verantwoordelijk voor alle administratie en algemene bijstand. Zij kan worden aangesteld als Secretaris op de Algemene Vergaderingen. 

Investeringen

              "Het beheer van uw gebouw in onze handen...  
                   zodat U kan genieten van datgene wat echt telt."

Sponsoring
bottom of page