top of page

Welke hulp kunnen wij bieden?

TECHNISCH BEHEER

 • Herstellingen

 • Schade

 • Jaarlijkse Controle: orde en netheid

FINANCIEEL BEHEER

 • Opvolging van de te ontvangen huurgelden

 • Huurwaarborg via externe partners

 • Indexatie van de huurprijs

ADMINISTRATIEF BEHEER

 • Contact enkel tussen rentmeester en huurder

 • Correcte huurderselectie (volgens uw wensen) met feedback

 • Opstellen huurcontract door de rentmeester

 • Publicatie van uw vastgoed

 • Controle van de brandverzekering

 • Gedetailleerde plaatsbeschrijving bij intrede en uittrede

 • Uitvoering energieprestatiecertificaat (EPC) en andere nodige attesten voor de verhuur

 • Registratie van het huurcontract

 • Bij opzeg: wij regelen alles met de uittredende huurder en starten de verhuur tijdens de opzeggingstermijn

 • Algemene vergadering mede-eigendom

Yoga at Home

Voor het beheer van uw vastgoed vragen wij maandelijks een percentage tussen de 5% à 10%, exclusief 21% BTW naargelang uw wensen en noden.

Bij leegstand is de eigenaar geen enkele beheervergoeding verschuldigd.

Verder komt er (1) een eenmalige kost bij van de commissie gelijk aan de eerste maand huishuur,

(2) per plaatsbeschrijving rekenen wij 300,00 euro aan voor appartementen,

en (3) enkel de kosten ten uwen lasten.

Rentmeester is een zeer ruim begrip waarbij het ambt van rentmeester vele uiteenlopende taken kan omvatten die al dan niet aan uw behoeften kunnen voldoen.

bottom of page